Week 5

Image

Hier ben ik weer met meer nieuws over mijn stage!

Deze week kort samengevat:
– afronden van de pagina’s hoofdartikel en subartikel (css media queries)
– inleiding tot het custom CMS-systeem van het bedrijf
– verdiepen in het 3-lagen model binnen ASP.NET (DAL BLL en PL)
– layout voor le clos du papoune

Welke problemen heb ik ondervonden en hoe heb ik die problemen opgelost?

· Media query viewports met verschillende ordening van de containeronderdelen:
Bij de projectleiding website was het de bedoeling dat de ordening van de artikelonderdelen zou verschillen per css-media-query-viewport. In mijn geval moest het submenu voor de mobile viewport op een andere plaats staan dan de desktop viewport. Ik heb dit opgelost door het submenu 2 keer te plaatsen in mijn html-code. Het scherm zal met behulp van conditional css het eerste submenu tonen in de desktop viewport terwijl het tweede submenu enkel getoond wordt in de mobile viewport.

· Efficiëntie: uitdenken cms pagina’s:
Voor het uitdenken van de cms pagina’s was ik direct begonnen in de code. Dit bleek niet zo goed te werken en heb ik de pagina’s uitgetekend op papier met de gekoppelde functionaliteiten en doorverwijzingen. Ook het uitprinten van de databank bleek achteraf een enorme hulp te zijn.

· Databank tabellen aanpassen:
Vorig jaar bij het vak asp.net heb ik bij het aanmaken van de databank enorm veel tijd verspild bij de databank. Wanneer ik een tabel na het opslaan wou aanpassen gaf deze een foutmelding en heb ik de tabel steeds opnieuw aangemaakt. Mijn collega heeft wat in de settings zitten sleutelen waardoor Visual Studio voortaan wel aanpassingen toelaat op bestaande databank tabellen.

Wat heb ik deze week geleerd?

· Leren werken met conditional css als oplossing voor viewport-friendly design.

· DAL BLL PL opgefrist

· C#: MaintainScrollPositionOnPostback=”true” voor wanneer men dezelfde paginapositie na het klikken van een asp control wilt behouden

· Databanken: bestaande databank tabellen in visual studio aanpassen

Drie kernwoorden van deze week:
· CMS
· 3-tier architecture
· C#

Logboek:

logboek_week_5

Advertisements